Đóng trùng BHYT có được nhận lại tiền không?

Hiện nay, trường hợp tham gia bảo hiểm nhiều nơi không phải hiếm gặp dẫn đến hiện tượng đóng trùng BHYT. Vậy liệu người lao động có được hoàn trả số tiền đã đóng trong trường hợp này không?

Bảo hiểm y tế (viết tắt là BHYT) là hình thức bảo hiểm bắt buộc để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện (khoản 1 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014).

Nếu người tham gia BHYT thuộc nhiều đối tượng khác nhau thì tại khoản 4 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, Chính phủ nêu rõ:

Những người này sẽ đóng BHYT theo thứ tự: Do người lao động và người sử dụng lao động đóng; do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng; do ngân sách Nhà nước đóng; do người sử dụng lao động đóng

Không chỉ vậy, nếu thuộc nhiều đối tượng khác nhau, có thời gian đóng trùng còn có thể được hoàn trả số tiền đã đóng.

Đóng trùng BHYT


Đóng trùng BHYT có được nhận lại tiền không? (Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo khoản 2.5 Điều 2 Quyết định 595, hoàn trả là việc cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) chuyển trả lại số tiền được xác định không phải tiền đóng BHYT hoặc đóng thừa khi ngừng giao dịch với cơ quan BHXH, đóng trùng cho cơ quan, đơn vị, cá nhân đã nộp cho cơ quan BHXH.

Tại Điều 20 Quyết định 595, người tham gia BHYT nếu thuộc các đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ hoặc tham gia theo BHYT hộ gia đình sẽ được hoàn trả tiền đóng BHYT nếu:

– Người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó;

– Được ngân sách Nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT;

– Bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

Những đối tượng nêu trên gồm:

– Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo; Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình…

– Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình: Toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trừ người đã khai báo tạm vắng…

Như vậy, căn cứ quy định trên, việc hoàn trả tiền do đóng trùng BHYT cho người lao động sẽ xảy ra trong trường hợp một người tham gia BHYT hộ gia đình được cấp thẻ BHYT theo đối tượng mớii.

Đồng thời, cũng tại Điều 20 Quyết định 595, số tiền đã đóng BHYT được hoàn trả được tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ.

Trong đó, thời gian đã đóng nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng với những người được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó.

Trên đây là quy định mới nhất về việc nhận lại tiền khi đóng trùng BHYT được nêu tại Quyết định 595.

                                                                                                               THEO LUẬT VIỆT NAM

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!
    Call Now Button