Cập nhật thông tin theo CCCD khi cấp thẻ BHYT với người đang hưởng BHXH hằng tháng

 

BHXH Việt Nam ban hành Công văn 2754/BHXH-CSXH năm 2023 về việc cấp thẻ BHYT đối với người đang hưởng BHXH hằng tháng đề nghị cập nhật thông thông tin thân nhân theo Căn cước công dân (CCCD).

Theo đó, căn cứ các quy định hiện hành và nhu cầu thực tiễn của người dân trong việc sử dụng thẻ CCCD vào các giao dịch thủ tục hành chính theo quy định, để thống nhất quản lý người hưởng các chế độ BHXH đảm bảo chặt chẽ, khớp đúng với dữ liệu dân cư quốc gia, thuận tiện trong việc nhận chế độ BHXH hằng tháng qua các tổ chức dịch vụ chi trả, xác nhận hưởng chế độ BHXH… của người hưởng.

BHXH Việt Nam đang nghiên cứu, xây dựng quy trình hướng dẫn đồng bộ dữ liệu quản lý người hưởng, cập nhật thông tin nhân thân trên cơ sở dữ liệu quản lý người hưởng BHXH hằng tháng đối với người đang hưởng BHXH hằng tháng nhưng thông tin ghi trong hồ sơ hưởng BHXH hằng tháng không thống nhất với thông tin trong CCCD.

Trong thời gian xây dựng văn bản hướng dẫn chung về nội dung nêu trên, để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh của người lao động, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh thông tin nhân thân đối với người đang hưởng BHXH hằng tháng do cơ quan BHXH quản lý để đi khám bệnh, chữa bệnh căn cứ trên CCCD theo quy trình quy định tại Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 và Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023.

Đồng thời, căn cứ đề nghị của cá nhân về việc điều chỉnh thông tin họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính trên thẻ BHYT do có sự khác biệt về thông tin cá nhân tại CCCD mới được cấp và thông tin quản lý người hưởng của cơ quan BHXH:

Cán bộ Tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ ghi rõ thông tin đề nghị điều chỉnh vào mục 18 của Mẫu tờ khai TK01-TS, cập nhật hồ sơ vào phần mềm TNHS sau đó chuyển phòng/bộ phận Thu – Sổ, thẻ; cán bộ giải quyết TTHC tại phòng/bộ phận Thu – Sổ, thẻ phải thực hiện kiểm tra thông tin trên CCCD với thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu hộ gia đình của ngành BHXH trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!
    Call Now Button