Khai không đủ nội dung hồ sơ thuế xử phạt hành chính thế nào?

Khai không đầy đủ nội dung hồ sơ thuế là hành vi sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực thuế. Vậy người nộp thuế khai không đầy đủ nội dung hồ sơ thuế bị xử phạt hành chính thế nào?

Các hành vi vi phạm hành chính về thuế

Theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư 166/2013/TT-BTC

Hành vi vi phạm hành chính về thuế của người nộp thuế

– Hành vi vi phạm quy định về thủ tục thuế:

 • Hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định;
 • Hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế;
 • Hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định;
 • Hành vi vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế;
 • Hành vi vi phạm trong việc chấp hành quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

– Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn.

– Hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Hành vi vi phạm hành chính về thuế của tổ chức tín dụng và tổ chức, cá nhân khác có liên quan

– Hành vi thông đồng, bao che người nộp thuế trốn thuế, gian lận thuế;

– Hành vi không thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

– Hành vi không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế; tài khoản của người nộp thuế nợ thuế tại tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước theo quy định của Luật quản lý thuế

Như vậy, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế là vi phạm quy định về thủ tục thuế của người nộp thuế.

Xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế

Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế đươc quy định tại Điều 8 Thông tư 166/2013/TT-BTC. Dưới đây là mức xử phạt các hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên:

Trên bảng kê hóa đơn, hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra

– Phạt tiền 700.000 đồng

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng.

– Có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng

Trên hóa đơn, chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế

–  Phạt tiền 1.050.000 đồng,

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 600.000 đồng

– Có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.500.000 đồng

Trên tờ khai thuế, tờ khai quyết toán thuế

– Phạt tiền 1.400.000 đồng,

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng

– Có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng

Đối với hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp

– Phạt tiền 2.100.000 đồng,

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng

– Có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng

Đối với hành vi khai sai làm thiếu số thuế phải nộp theo hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý

– Phạt tiền 2.100.000 đồng,

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng

– Có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng

Lưu ý: Nộp theo hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

– Ngoài ra, các hành vi tại Khoản 7 Điều 13 Thông tư này cũng phạt tiền 2.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng

Như vậy, người nộp thuế có hành vi khai không đúng nội dung trong hồ sơ khai thuế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính ở các mức độ khác nhau tùy vào từng trường hợp cụ thể. Vì vậy, người nộp thuế cần phải tuân thủ các điều khoản kê khai trong hồ sơ thuế để tránh tình trạng sai sót dẫn đến vi phạm không đáng có.

Trên đây là bài viết “Khai không đầy đủ nội dung hồ sơ thuế xử phạt hành chính thế nào?”. 

  Tải bảng giá

  error: Content is protected !!
  Call Now Button