HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÃ ĐƠN VỊ LẦN ĐẦU

Mục đích: Phục vụ cho các trường hợp ký hợp đồng vBHXH với Viettel mà chưa có Mã đơn vị do cơ quan BHXH cấp.

Phạm vi: Chỉ áp dụng cho các đơn vị trên địa bàn Hà Nội

 • B1: TẢI VỀ: PHẦN MỀM BHXH >> sau đó giải nén và cài đặt phần mềm vào máy tính >> mở phần mềm như hình dưới
 • B2: Nhấn vào link “Đăng ký lần đầu” và thực hiện nhập các thông tin cần thiết:
  • Tab Thông tin cơ bản:
   • Mã số thuế/ Mã NSNN: Nhập mã số thuế của đơn vị
   • Tên đơn vị: Nhập đầy đủ tên đơn vị
   • Tên đơn vị tiếng anh( nếu có): Nhập tên đơn vị bằng tiếng anh ( nếu có)
   • Địa chỉ đơn vị: Ghi địa chỉ của đơn vị
   • Điện thoại đơn vị: Ghi số điện thoại của đơn vị ( lưu ý ghi đúng số điện thoại)
   • Email đơn vị: Nhập địa chỉ email của đơn vị
   • Loại hình đối tượng: Chọn Cá nhân hoặc tổ chức
   • Phương thức nhận kết quả: chọn Nhận tại CQBH hoặc Qua bưu điện
   • Địa chỉ đăng ký kinh Doanh: Nhập nơi đăng ký giấy phép kinh Doanh
   • Loại hình đơn vị: Ghi các loại hình của đơn vị như: Cơ quan hành chính, Đảng, đoàn; Sự nghiệp công lập; Sự nghiệp ngoài công lập; Doanh nghiệp nhà nước; Doanh nghiệp ngoài nhà nước; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Hợp tác xã; Tổ hợp tác; hộ kinh Doanh cá thể; Văn phòng đại diện, tổ chức quốc tế.
   • Số quyết đinh thành lập: Nhập số quyết định thành lập
   • Phương thức đóng: Chọn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng
   • Ngày thành lập: ghi ngày thành lập công ty
   • Ngày đăng ký: Ghi ngày đăng ký trên giấy phép kinh doanh
   • Nơi cấp quyết định: Nhập Tên cơ quan cấp quyết định thành lập/giấy phép kinh Doanh cho đơn vị
   • Nội dung: Ghi nội dung yêu cầu
   • Chọn file kèm theo (.pdf): Giấy phép thành lập DN hoặc bản đăng ký kinh doanh
   • Hồ sơ kèm theo: Kê chi tiết, số lượng các giấy tờ gửi kèm
   • Người giao dịch BHXH: Nhập họ tên người giao dịch BHXH của đơn vị
   • Điện thoại liên hệ: Nhập số điện thoại liên hệ của người giao dịch BHXH
   • Tỉnh/Thành phố: Chọn tỉnh thành phố đăng ký BHXH
   • Cơ quan BHXH: chọn cơ quan BHXH quản lý thuộc tỉnh đã chọn
  • Tab Thông tin chữ ký số:
   • Click chọn chứng thư số: để chọn chứng thư số đúng
  • B3: Nhấn “Đăng ký” để gửi yêu cầu sang BHXH Hà Nội
  • B4: check mail BHXH VN gửi mã kích hoạt về như hình dưới:
  • B5: nhận mail thông báo thành công từ BHXH VN trả về sau khi kích hoạt dịch vụ thành công như hình dưới
  • B6: Chờ mail của BHXH gửi mã đơn vị về cho đơn vị

  Tải bảng giá

  error: Content is protected !!
  Call Now Button