Cách kê khai thuế với hóa đơn đầu vào của chi nhánh phụ thuộc

Hiện nay, không ít đơn vị kinh doanh là chi nhánh phụ thuộc phân vân về vấn đề kê khai thuế với các hóa đơn đầu vào sao cho đúng. Để tháo gỡ vướng mắc này, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết tới bạn và doanh nghiệp các quy định mới nhất về kê khai thuế với hóa đơn đầu vào của chi nhánh phụ thuộc.

1. Hóa đơn đầu vào là gì?

Hóa đơn đầu vào được hiểu là dạng hóa đơn dùng cho mục đích mua sắm hàng hóa, vật tư nhằm phục vụ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Theo đó, khi tiến hành xuất hàng hóa ra khỏi kho lưu trữ, các đơn vị kinh doanh cần phải có các chứng chứng từ cần thiết sau của hóa đơn đầu vào để làm căn cứ quyết toán các nghiệp vụ có liên quan bao gồm:
– Hợp đồng mua bán hàng hóa.
– Phiếu xuất, nhập kho đối với các hàng hóa bán ra hoặc mua vào,
– Phiếu thu, biên lai ghi lại số tiền giao dịch với khách hàng với các loại hàng hóa mua vào khác nhau.
– Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán.

2. Chi nhánh phụ thuộc là gì?

Chi nhánh phụ thuộc được hiểu là loại hình chi nhánh kinh doanh của doanh nghiệp, áp dụng hạch toán phụ thuộc, tức chỉ tập hợp chứng từ rồi cuối tháng gửi về công ty chính để tiến hành kê khai tập trung với trụ sở chính.
Theo Khoản 1, Điều 45, của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
Như vậy, căn cứ vào quy định trên, cá chi nhánh phụ thuộc không có tư cách pháp nhân, hoạt động phụ thuộc vào doanh nghiệp.

3. Kê khai thuế với hóa đơn đầu vào của chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh

Hiện nay, khi tiến hành kê khai thuế với cho các chi nhánh phụ thuộc, không ít kế toán doanh nghiệp thắc mắc về cách kê khai với hóa đơn đầu vào của chi nhánh phụ thuộc đảm bảo nhanh chóng, chính xác.
Căn cứ vào Điều 11, Bộ Tài chính đã quy định cách kê khai thuế GTGT đối với các chi nhánh hạch toán phụ thuộc như sau:
– Trường hợp chi nhánh phụ thuộc cùng tỉnh trụ sở chính thì kê khai tại trụ sở chính. Hoặc  những chi nhánh phụ thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì kê khai tại trụ sở chính.
– Trường hợp chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh trụ sở chính thì kê khai thuế GTGT tại chi nhánh.

Căn cứ Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định cách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp với chi nhánh hạch toán phụ thuộc như sau:
– Các chi nhánh hạch toán phụ thuộc áp dụng kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại trụ sở chính. Theo đó, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.
–  Các chi nhánh không phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và môn bài tại cơ quan thuế của chi nhánh đó.
Ngoài ra, liên quan tới vấn đề khai thuế hóa đơn đầu vào của chi nhánh phụ thuộc, tại Điểm 2.6 của Phụ lục 4, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định:  Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở khác tỉnh với trụ sở chính, khi điều chuyển hàng hoá cho những chi nhánh này để bán thì doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau:
– Lập hoá đơn giá trị gia tăng
– Lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ.  Riêng với trường hợp lập phiếu xuất kho, các chi nhánh hạch toán phụ thuộc phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hoá gửi bán để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng. Đồng thời, chi nhánh hạch toán phụ thuộc thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của cơ sở giao hàng xuất cho.
Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì việc điều chuyển hàng hóa từ trụ sở chính đến các chi nhánh, địa điểm kinh doanh thì được phép xuất hàng trước, lập hóa đơn sau khi có khối lượng bán thực tế dựa trên bảng kê mà chi nhánh gửi về. Chi nhánh được sử dụng hóa đơn GTGT mà trụ sở chính xuất để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Ngoài ra, tại Điều 3, Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính cũng có quy định:
– Các chi nhánh của doanh nghiệp kinh doanh nông, lâm, thủy sản, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính thì sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn GTGT.
– Hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thì không phải lập hoá đơn, không phải tính, nộp thuế GTGT.
– Các chi nhánh hạch toán phụ thuộc có thể xin cấp MST riêng và đặt in hoá đơn GTGT.
Như vậy, bài viết trên đây đã hướng dẫn bạn và doanh nghiệp các quy định liên quan tới hóa đơn đầu vào và kê khai thuế các hóa đơn đầu vào của chi nhánh phụ thuộc.

 

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!
    Call Now Button